Rafał Wójcik, Ph.D.

work adress:
University Library, Special Collections, Old and Rare Books
ul. Ratajczaka 38/40, 61-816 Poznan, Poland

telephone 1:
+48618293829
telephone 2:
+48606225914

e-mail:
rafal[at]amu.edu.pl


degrees obtained:

 • 2005 passed the state exam for the Academic Librarian (bibliotekarz dyplomowany), current degree (since 1st January 2014): major academic librarian (starszy kusztosz dyplomowany)
 • 2005 Ph.D. in Literary Studies
 • 1999 M.A. in Classics

  work experience:

 • 2008 grounding the Comics Collection in the University Library in Poznań (the first one in Polish academic libraries)
 • since 10/1999 Academic Librarian; The Rare and Old Books Division; University Library of A. Mickiewicz University in Poznań
 • since 2005 postdoc research at University Library, Poznań
 • since 1999 translating from Latin into Polish
 • since 2000 library and information science trainings for students of Adam Mickiewicz University, University Library, Poznań
 • 11/2002 training: Referat Historische Buchbestände, Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität, Berlin, Germany
 • 06/2002 training: The Old and Rare Book Division, Warsaw University Library, Warsaw
 • 09/2000 training: The Old and Rare Book Division, The Jagiellonian Library, Cracow
 • 1999/2000 Latin teaching; Liceum Ogólnokształcące Nr 4 im. KEN
 • current position:

 • since 1st October, 2013 the head of the Special Collections in the University Library in Poznań
 • scholarships and awards:

 • 01/04/2012-31/03/2013 one-year Fellowship of „Lise-Meitner-Programm”, awarded by Fonds zur Förderung der Wissenschaftlichen Forschung; a project title: Late Medieval Ars Memorativa Treatises from Central Europe; co-aplicant: prof. dr. hab. Sabine Seelbach; Alpen-Adria-Universität, Klagenfurt am Wörthersee (Institut für Germanistik);
 • December 2012 writing a study: Among Polish Vitae Christi and Passiones from the Late Middle Ages (15th-first half of the 16th Century). Study; for invitation of Pavlina Rychterová, Ph.D. (Österreichische Akademie der Wissenschaften): ERC-Projekt „OVERMODE - Origins of the Vernacular Mode”;
 • August 2012 writing a study Autobiographical marginal notes in early printed calendars, almanacs and ephemerides as the form of the pre-memoirs in Poland in 15th and 16th centuries; for invitation of Gerardo Rodríguez, Ph.D., and Andrea Vanina Neyra, Ph.D. (UCALP, Argentina) for the project Historians and Their Documents;
 • 22/09/2011 Rector’s Award, 3rd degree (for scientific, educational and organizational work relating to the Comics Collection of the University Library in Poznań);
 • 12/2007 Rector’s Award, 2nd degree, for translation of Moralia by Gregory the Great
 • 11/2007 Rector’s Award, 3rd degree
 • 06/2007 Vienna, scholarship of the Kirchliches Institut “Janineum
 • 23/10/2006 Andrzej Wojtkowski Award (Librarianship)
 • 03/2006 Vienna, scholarship of the Kirchliches Institut “Janineum
 • 20/09/2005 Adam Mickiewicz University Rector’s price
 • 05-06/2004 Vienna, scholarship of the Kirchliches Institut “Janineum
 • projects and grants:

 • 2012a grant Nr 11H 12 0511 81 awarded by National Science Centre (Narodowe Centrum Nauki): Program komputerowy nowej generacji do analizy łacińskich tekstów narracyjnych i dokumentowych wraz z elektroniczną bazą tekstów i bazą urzędników państwa polskiego XII-XVIII w.; (the principal investigator: prof. dr hab. Tomasz Jasiński; Kórnik Library, Polish Academy of Sciences);
 • 2012b grant Nr 11H 12 0217 81 awarded by the National Science Centre (Narodowe Centrum Nauki): W kręgu Stanisława Samostrzelnika. Edycje reprintowe modlitewników Jagiellonów oraz Olbrachta Gasztołda i Krzysztofa Szydłowieckiego z obszernym komentarzem historycznoliterackim i historycznoartystycznym; (the principal investigator: dr Katarzyna Krzak-Weiss, Adam Mickiewicz University)
 • 2011/2013 as the participant in the grant awarded by Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności (the principal investigator: prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki, Instytut Badań Literackich, Polish Academy of Sciences, Warsaw); my entries/articles: Imagines agentes, Sztuka pamięci, Jan Szklarek – Opusculum de arte memorativa, alfabet mnemoniczny, Paulin ze Skalbmierza – Ars memoristarum, Loci (miejsca mnemoniczne), Thomas Murner i jego Chartiludium logices sive Logica memorativa;
 • 2010a
 • grant Nr NN 103 144438 awarded by Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: „Żywot Pana Jezu Krysta” Baltazara Opeca z 1522 r. Krytyczna edycja transkrypcji; the principal investigator: Rafał Wójcik, Ph.D., co-aplicant prof. dr hab. Wiesław Wydra (Adam Mickiewicz University in Poznań).
 • 2010b as the participant in the project supported by the Andrew W. Mellon Foundation: Innovative Scholarship for Digitized Medieval Manuscripts Delivered in an Interoperable Environment at Johns Hopkins University; principal investigator: Stephen G. Nichols; my project (together with Dr Hab. Lucie Doležalová, , Farkas Gábor Kiss, Ph.D., Eyal Poleg, Ph.D.): Medieval Latin Manuscript Transmission in a Digital Environment: The Elbing Convent Library and its Hypertexts.
 • 2007 International Visegrad Fund: Culture of Memory in East Central Europe in the late Middle Ages, project No 12111-2007-IVF
 • 2007 grant of the University Library in Poznań for preparing Jan Żdżarowski’s diary for edition
 • university courses taught:

 • library and information studies (the University Library)
 • Special Collection – lectures, 10 hours/year
 • invited presentations (selected):

 • 2013a International Workshop Religious Acculturation III, Vienna, 17-18.01.2013, ERC grand: OVERMODE; my paper: The Infidel, the Bad, and the Stinking. Jews in „Żywot Pana Jezu Krysta” by Baltazar Opec (ca. 1515);
 • 2013b CopyCamp, Warsaw, 01.10.2013, Żywot Pana Jezu Krysta Baltazara Opeca, czyli średniowieczny copyright.
 • 2012a International Medieval Congress, Leeds, UK, 09-12.07.2012: Polish Passions and Lives of Christ from the 15th and 16th Centuries: Between Translation, Appropriation, and Innovation;
 • 2012b workshop: Medieval Latin Manuscripts in a Digital Environment: Possibilities of Digital Editing, Praha, 17-19.10.2012; my presentation: Presentation of the Historia Passionis Ihesu Christi challenges;
 • 2012c conference: Mnemonika i pamięć kulturowa epok dawnych, Warszawa, 25-26.10.2012; my paper: Między scholastyką, pobożnością i humanizmem. Sztuka pamięci w Europie Środkowej w późnym średniowieczu;
 • 2012d 31.10.2012, Praha, Charles University; open presentation for students and university stuff: Między retoryką, kaznodziejstwem a poezją. Sztuka pamięci w późnym średniowieczu;
 • 2012e International Workshop Ars Memorativa in Central Europe, Klagenfurt, Alpen-Adria-Universität, 04-0512.2012; my paper: Masters, Pupils, Friends, and Thieves. Ars memorativa and the Environment of the Early German Humanists;
 • 2010a International Conference Przestrzenie kultury komiksowej / Comics Cuture Spaces, Poznań, Biblioteka Uniwersytecka, 04-05.02.2010: Ziny – obecne w (kontr)kulturze, nieobecne w bibliotekach. O pewnym niedostrzeganym w bibliotekarstwie zjawisku wydawniczym na przykładzie zinów komiksowych. Also as the main organizer.
 • 2010b Ecole Pratique des Hautes Etudes, together with Lucie Dolezalová and Farkas Gábor Kiss: Des mots cassés et des images blessées: l'art de la mémoire en Europe Centrale à la fin du Moyen Age.
 • 2010c the conference in Buk Kamieński: Łacińska poezja kunsztowna XV-XVIII wieku: teoria i praktyka, organized by Zakład Latynistyki i Tradycji Antycznej of Szczecin University and Książnica Pomorska in Szczecin: Akrostychy z pierwszej połowy XV w. w cysterskim kodeksie z Rud.
 • 2010d guest lecture: Ars memorativa w późnym średniowieczu. Między retoryką, pedagogiką a medytacją. Cracow, Klub Historii Idei, Jagellonian University, 2nd December.
 • 2009 Bergen, Norway, Centre for Medieval Studies: Devils and Nudes: Art of Memory in Central Europe in the Late Middle Ages (together with Lucie Dolezalová and Farkas Gábor Kiss)
 • 2008a the International Conference Culture of Memory in East Central Europe in the late Middle Ages (100-1600), Ciążeń: Jakub Parkoszowic's Polish mnemonic verse about Polish orthography from the 15th century. Also as the main organizer.
 • 2008b The Raczyńscy Library in Poznań: Breidenbach i jego podróż do Ziemi Świętej.
 • 2008c The conference Kalendarz jako element kultury staropolskiej, Warsaw, Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”: Zapiski z efemeryd i almanachów XV i XVI wieku. Plan wydawniczy serii „Diariusze staropolskie” (komunikat).
 • 2008d The International Conference Matthias Rex 1458–1490, Hungary at the Dawn of the Renaissance Conference, Budapest; (together with Lucie Doležalova, Center for Theoretical Studies, Praha): The culture of memory and mnemotechnic literature in 15th century Central Europe.
 • 2008e The International Conference Identity and Alterity in the Making and Practice of Cults, Split, Croatian Academy of Arts and Sciences: The Anti-Jewish Motives in the Poetry of Blessed Władysław of Gielniów (ca 1440-1505).
 • 2007a Warsaw, conference: XV/XVI Spotkania Mediewistyczne „Pogranicza teatralności”: Teatralizacja pamięci. Ars memorativa i teatr wyobraźni w średniowieczu.
 • 2007b Praha: ESF Exploratory Workshop on Medieval Memories: “Case Studies, Definitions, Contexts”: Staging of Memory. Ars memorativa and the Spectacle of Imagination in the Late Medieval Preaching in Poland.
 • 2007c Cracow, Biblioteka Sztuki/Małopolski Instytut Kultury: Sztuka pamięci w dawnym Krakowie.
 • 2007d Praga, CTS Exploratory Workshop: “The Potential and Limitation of a List”. Referat: The Circle of Franciscan Art of Memory in Poland. On Five, Versified Mnemonic Catalogues of Popes, Emperors and Polish Kings from the Turn of the 15th and 16th Century.
 • 2006a Memories Medieval and Non-Medieval. 13.09-15.09.2006 (Center for Theoretical Study, Prague, Czech Republic): "Populus meus captivus ductus est". On the Polish Franciscan's Mnemonic Treatise from the Fifteenth Century.
 • 2006b Pamięć: odtwarzanie, rekonstrukcja, konstrukcja. 10-11.10.2006 (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM, Kalisz, Poland): Czy źródeł kultury należy szukać w mnemotechnice?
 • 2005a Naujoji Europa ir Humanitariniai Mokslai (Humanities in New Europe). 13-14.01.2005 (Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania): Mnemotechnics in Cracow Academy in the 15th and 16th centuries.
 • 2005b "Deo cantando cum cytarista”. W pięćsetlecie śmierci bł. Władysława z Gielniowa. 11.05.2005 (Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland): Władysława z Gielniowa komentarz do “Pieśni nad pieśniami.
 • 2005c 13.10.2005 – VIII Poznański Festiwal Nauki i Sztuki. Lecture: Sztuka pamięci w Akademii Krakowskiej na przełomie XV i XVI wieku.
 • 2005d Pietas humanistica. 27-29.10.2005 (Uniwesytet Szczeciński, Szczecin, Poland): Między Bogiem a Fortuną. O nieznanym zabytku XV-wiecznej poezji łacińskiej “Conquesturus eram de te, Fortuna, miramque” Mikołaja z Polski (Between the God and the Fortune. On the Forgotten Relic of the Latin Poetry from the 15th Century – “Conquesturus eram de te, Fortuna, miramque” by Nicolaus de Polonia).
 • 2002a Mediewistyka literacka w Polsce 1. 20.05.2002 (Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland): O mnemotechnicznym przygotowaniu kazania o św. Stanisławie w “Opusculum de arte memorativa” Jana Szklarka.
 • 2002b Historia i historyczność w literaturze, sztuce i etyce. 3-4.05.2002 (Stefan Wyszyński University, Warsaw, Poland): Kto powinien badać dzieje mnemotechniki? Wokół krakowskiego traktatu o sztuce pamięci z 1504 r.
 • workshops/conferences organized:

 • International Conference Przestrzenie kultury komiksowej / Comics Cuture Spaces, Poznań, Biblioteka Uniwersytecka, 04-05.02.2010
 • 2008 the International Conference Culture of Memory in East Central Europe in the late Middle Ages (100-1600), Ciążeń
 • books:

 • 2011 ed.; Tajemnice Poznania. Prasowy film rysunkowy z lat 1948-1949. Ed. by Michał Słomka and Rafał Wójcik. Poznań, Centrala i Biblioteka Uniwersytecka.
 • 2011 ed.; Kontekstowy MIKS. Przez opowiesci graficzne do analiz kultury współczesnej. Ed. by Grażyna Gajewska and Rafał Wojcik. Poznań, Wydawnictwo PTPN, Biblioteka Uniwersytecka oraz Instytut Kultury Europejskiej UAM.
 • 2009 (together with Wiesław Wydra), Jana Żdżarowskiego, kanonika poznańskiego, diariusz z lat 1532-1551. Series: Diariusze staropolskie, z. 1.Poznań.
 • 2008 ed.; Culture of Memory in East Central Europe in the Late Middle Ages and Early Modern Period. Conference Proceedings – Ciążeń, March 12-14, 2008. Ed. by R. Wójcik. Poznań, Biblioteka Uniwersytecka.
 • 2007 Sztuka pamięci w Akademii Krakowskiej na przełomie XV i XVI wieku. Kraków, Małopolski Instytut Kultury.
 • 2006 “Opusculum de arte memorativa” Jana Szklarka. Bernardyński traktat mnemotechniczny z 1504 roku. Poznań, Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne & Biblioteka Uniwersytecka. (Series: Prace Biblioteki Uniwersyteckiej, vol. 28); available also at the website of Digital National Library
 • articles and reviews (selected):

 • 2013a (together with: Eyal Poleg, Farkas Gábor Kiss, Lucie Doležalová), “Old Light on New Media: Medieval Practices in a Digital Age” Digital Philology. A Journal of Medieval Cultures Vol. 2, Nr. 1, Spring 2013, pp. 16-34.
 • 2013b “Parias bibliotecznych półek. O tym, jak komiks torował sobie drogę do książnic na świecie i w Polsce.” Biuletyn EBIB 5 (141) (2013): Komiksy w bibliotekach. http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/16/30
 • 2013c (rev.) “Polish Literature for Children and Young Adults Inspired by Classical Antiquity. A Catalogue”. Red. Katarzyna Marciniak, Elżbieta Olechowska, Joanna Kłos, Michał Kucharski. Warsaw, OBTA, 2013.” Biblioteka 17 (26) (2013), [in print]
 • 2013d (rev.) “Marcin Wilkowski, Wprowadzenie do historii cyfrowej. Gdańsk, Instytut Kultury Miejskiej, 2013.” Biblioteka 17 (26) (2013), [in print]
 • 2013e Ars memorativa w Polsce późnego średniowiecza na tle Europy Środkowej, in: Mnemonika i pamięć epok dawnych. Ed. by Aleksandra Jakóbczyk-Gola and Marek Prejs, Warszawa, Wydawnictwo DiG, [in print]
 • 2013f “Rafał Wójcik pisze, a potem drze na strzępy, list do Jerzego Szyłaka.” Zeszyty Komiksowe 16 (2013), [in print]
 • 2013g “Will Eisner i biblioteki, czyli gdzie gra jest warta świeczek.” Zeszyty Komiksowe 16 (2013), [in print]
 • 2013h “Masters, Pupils, Friends, and Thieves. A Fashion of Ars memorativa in the Environment of the Early German Humanists.” Daphnis. Zeitschrift für Mittlere Deutsche Literatur und Kultur der Frühen Neuzeit (1400-1750) 1-2 (2013), [in print].
 • 2012a Zapiski z efemeryd i almanachów XV I XVI wieku. Plan wydawniczy serii „Diariusze staropolskie” (komunikat), in: Kalendarz jako element kultury staropolskiej. Ed. by. Iwona Dacka-Górzyńska, Warszawa, DiG i Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” [in print].
 • 2012b Autobiographical marginal notes in early printed calendars, almanacs and ephemerides as the form of the pre-memoirs in Poland in the 15th and the 16th centuries, in: Andrea V. Neyra and Gerardo Rodríguez (ed.), Qué implica ser medievalista? Prácticas y reflexiones en torno al oficio del historiador, Mar del Plata, Universidad de Mar del Plata, Sociedad Argentina de Estudios Medievales, 2012, Vol. 3, pp. 163- 197.
 • 2011a O pewnej nieobecności. Fanziny komiksowe w polskich bibliotekach, in: KOntekstowy MIKS. Przez opowiesci graficzne do analiz kultury współczesnej. Ed. by Grażyna Gajewska and Rafał Wojcik. Poznań, Wydawnictwo PTPN, 2011, 409-418.
 • 2011b “Straßburg – Freiburg – Paris – Krakau. Zu den möglichen Inspirationsquellen Thomas Murners, des Autors des Chartiludium logicae sive logica memorativa (1507/1509).“ Daphnis. Zeitschrift für Mittlere Deutsche Literatur und Kultur der Frühen Neuzeit (1400-1750) 1-2 (2011), 63-88.
 • 2011c Rev.: “Uwagi na marginesie książki Marka Prejsa Oralność i mnemonika. Późny barok w kulturze polskiej (Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2009)”, Terminus. Półrocznik Poświęcony Tradycji Antycznej w Kulturze Polskiej 1 (13) (2011), 127-142.
 • 2011d “Cenzura prewencyjna, represyjna i autocenzura, czyli słów kilka o komiksie, bibliotekach i historii”. Zeszyty Komiksowe 12 (2011), 77-81.
 • 2011f “Komiksowa Mapa Polski,” Arteon 11 (139) (2011), 22-23.
 • 2011g Cyfrowa Biblioteka Narodowa „Polona” (Polona - Digital National Library): Od Herodota do widokówki. Kilka impresji o pisarstwie podróżniczym (do roku 1939) – an introduction to the Digital Collection „Podróże i turystyka”: http://www.polona.pl/dlibra/collectiondescription2?dirids=39
 • 2010a The Staging of Memory: Ars memorativa and the Spectacle of Imagination in Late Medieval Preaching in Poland, in: The Making of Memory in the Middle Ages. Ed. by Lucie Doležalová. Leiden - Boston: Brill, 79-94.
 • 2010b Anti-Jewish Motifs in the poetry of blessed Władysław of Gielniów (c. 1440-1505), in: Identinty and Alterity in Hagiography and the Cult of Saints. Ed. by Ana Marinković and Trpimir Vedriš. Zagreb: Hagiotheca, 235-244 (Bibliotheca Hagiotheca, Series Colloquia, vol. 1).
 • 2010c “The International Conference “Comics Culture Spaces”. Poznań, Poland, Feb. 4-5,2010”, International Journal of Comic Art, ed. by John A. Lent, Vol. 12, No. 2/3, Fall 2010, 687-690.
 • 2010d “Przestrzenie kultury komiksowej. Konferencja – wystawa – festiwal. Komunikat o trzech wydarzeniach naukowo-kulturalnych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu (4-7 lutego 2010 r.)”, Przegląd Biblioteczny vol. 3 (2010), 57-62.
 • 2009a On Five Versified Mnemonic Catalogues of Popes, Emperors, and Polish Kings from the Turn of the 15th and 16th Century, in: The Charm of a List : From the Sumerians to Computerised Data Processing. Ed. by Lucie Doležalová. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2009, p. 127-138.
 • 2009b “Locus spatiosus. O przestrzeni mnemonicznej w sztuce pamięci”, Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni 25-26 (2009), 4-9.
 • 2009c Populus meus captivus ductus est: On the Polish Franciscan’s Mnemonic Treatise form the Fifteenth Century, in: Strategies of Remembrance: From Pindar to Hölderlin. Ed. by Lucie Doležalová. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 175-184.
 • 2008a (together with Wiesław Wydra), Jakub Parkoszowic's Polish Mnemonic Verse about Polish Orthography from the 15th Century, in: Culture of Memory in East Central Europe in the Late Middle Ages and Early Modern Period. Conference Proceedings – Ciążeń, March 12-14, 2008. Ed. by R. Wójcik. Poznań, 119-127.
 • 2008b “Wiersze mnemotechniczne w “Enchiridion impedimentorum” Grzegorza z Szamotuł”, Kronika Miasta Poznania 3 (2008): Prawnicy, 32-49.
 • 2007a The Art of Memory at Cracow Academy at the Turn of the Sixteenth century, in: Humanities in New Europe. Vol. 2. Kaunas, 145-155.
 • 2007b Kultura a mnemotechnika. Uwagi o roli środków wspomagających pamięć w okresie poprzedzającym wynalezienie pisma, in: Iluzje pamięci. Ed. by Szymon Wróbel. Poznań-Kalisz , 233-245.
 • 2006a “Stemmata Posnaniensia. O wierszach na herb miasta Poznania w drukach z oficyny Jana Wolraba (1578-1636)”, Kronika Miasta Poznania 4 (2006), 71-88.
 • 2006b (together with Wiesław Wydra), „Jana Żdżarowskiego, kanonika poznańskiego, diariusz z lat 1532-1551”, Kronika Miasta Poznania 4 (2006), 43-61.
 • 2006c Between God and Fortune. On a Forgotten Relic of Latin Poetry from the 15th Century – “Conquesturus eram de te, Fortuna, miramque” by Nicolas de Polonia, in: Pietas Humanistica. Neo-Latin Religious Poetry in Poland in European Context. Ed. by Piotr Urbański. Frankfurt am Main, Peter Lang, 31-40.
 • 2006d Władysława z Gielniowa komentarz do „Pieśni nad pieśniami, in: „Cantando cum citharista”. W pięćsetlecie śmierci Władysława z Gielniowa. Ed. by. Roman Mazurkiewicz. Seria „Studia Staropolskie”. Warszawa, Instytut Badań Literackich, 79-92.
 • 2005a Kto powinien badać dzieje mnemotechniki? Wokół krakowskiego traktatu o sztuce pamięci z 1504 r. Publication on the Web
 • 2005b The Art of Memory at Cracow Academy at the Turn of the Sixteenth Century. Publication on the Web.
 • 2004 O mnemotechnicznym przygotowaniu kazania o św. Stanisławie w “Opusculum de arte memorativa” Jana Szklarka, in: Mediewistyka literacka w Polsce. Ed. by. Teresa Michałowska, Warszawa, Instytut Badań Literackich, 140-157.
 • 2002a “Domine memoriale Tuum in generationem et generationem… O krakowskim traktacie Opusculum de arte memorativa z 1504 roku”, Studia Warmińskie 39 (2002), 115-130.
 • 2002b “Poeta czy prorok? O samoświadomości poetyckiej w twórczości Archipoety”, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 14 (2002), 127-137.
 • translations (from Latin into Polish):

 • 2006 Św. Grzegorz Wielki, Moralia – komentarz do księgi Hioba. Vol. 1: List, Przedmowa, Księgi I-V. Tłum. T. Fabiszak, A. Strzelecka, R. Wójcik. Opr. L. Nieścior. Seria: „Źródła monastyczne” t. 39: „Starożytność” t. 26. Tyniec 2006.
 • 2004 Franciszek Rzepnicki, Żywoty biskupów. Tł. A. Strzelecka i R. Wójcik. [In:] Katalogi biskupów poznańskich. Poznań 2004, p.91-173.
 • 2003a Acta obligationum, quietationum, controversiarum, decretorum et contractuum sub administratione plebanorum Sancti Adalberti, ab anno 1537 ad annum 1591, czyli Akta zobowiązań, pokwitowań, sporów, wyroków i umów pod zarządem plebanów [parafii] św. Wojciecha od roku 1537 do roku 1591. Pod red. Ks. L. Wilczyńskiego. Tł. R. Wójcik. Poznań, 2003.
 • 2003b “Rada Miasta Poznania przekazuje szpital św. Gertrudy i kościół św. Stanisława jezuitom poznańskim.” Kronika Miasta Poznania 3 (2003), Poznań 2003, p. 215-216.
 • 2001 Kronika poznańskich Karmelitów Bosych. Opr. przez P. F. Neumanna OCD, Poznań 2001, p. 224-278.
 • blogs (in Polish):

 • Komiks w bibliotece [Comics in the Library]
 • Filologia cyfrowa :: Mediewistyka 2.0 [Digital Philology :: Medieval Studies 2.0]: